Our Lawrence ICSE Toppers

YEAR NAME PERCENTAGE
2019 NITYESH KUMAR SAMAL 98.20
2018 MADHAV AGARWAL 94.33
2017 KAMLESH GARNAYAK 96.83
2016 SANTOSH DWIBEDI 96.67
2015 CHETNA AGARWAL
SHIRSHITA PATTNAIK
ANURADHA SAHOO
96.00
96.00
96.00
2014 HRITIK AGARWAL
SWETALEENA SAHU
95.83
95.83
2013 SIGMA PRADHAN 95.83
2012 RITWIK RAY 96.00
2011 SITIKANTA SATAPATHY 94.01
2010 SWAYAM PATNAIK
SATHOPANTH GOURAV
94.86
2009 AKSHITA JHA 94.14
2008 RUPALI PRADHAN 95.86
2007 DEBASHISH ROUT 97.00
2006 PAYAL PRADHAN 95.17
2005 JISHA NINAN KOSHY 93.00
2004 SHAUNAK MISHRA 97.33
2003 ASHUTOSH RATH 90.00
2002 ASWINI KUMAR 93.83
2001 SHIVANI SINGH 91.00
2000 IPSITA SAHOO 94.00
1999 KASHMO DUGESH 91.00
1998 SARITA PRADHAN 94.34
1997 SAONTI CHAKRABORTY 89.05
1996 BINEET KUMAR OJHA 86.05